Σχάρες Οροφής με κλειδί

Σχάρες Οροφής με κλειδί

Σχάρες Οροφής για όλα τα αυτοκίνητα. Απλές σχάρες για αυτοκίνητα παλαιά με υδροροή στην οροφή και ειδικές για τα καινούργια αυτοκίνητα που αγκαλιάζουν στον ουρανό.Οι ειδικές σχάρες έχουν για κάθε αυτοκίνητο διαφορετικό εξάρτημα για να αγκαλιάζουν τον ουρανό. Σε διάφορες διαστάσεις για όλους τους τύπους των οχημάτων.

Με κλειδί

Σε διάφορες διαστάσεις

Για όλους τους τύπους οχημάτων

Δωρεάν τοποθέτηση

Προβάλλονται και τα 1 αποτελέσματα