Ζώνες Ασφαλείας

Ζώνες Ασφαλείας

Μικρή Περιγραφή

Ζώνες ασφαλείας απλές 2 και 3 σημείων και αυτόματες.

Περιγραφή

Οι ζώνες ασφαλείας διαθέτουν πιστοποιητικό κατασκευής σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΟΚ.

Πιστοποιητικό Κατασκευής

Προβάλλονται και τα 1 αποτελέσματα