Αποστολές και επιστροφές

Τα πακέτα αποστέλλονται γενικά εντός 1 έως 3 ημερών από την παραλαβή της πληρωμής και αποστέλλονται μέσω της Γενικής Ταχυδρομικής  με εντοπισμό.

Τα έξοδα αποστολής περιλαμβάνουν τα τέλη διακίνησης και συσκευασίας, καθώς και τα έξοδα αποστολής. Τα τέλη διακίνησης είναι σταθερά, ενώ τα τέλη μεταφοράς ποικίλλουν ανάλογα με το συνολικό βάρος της αποστολής. Σας συμβουλεύουμε να ομαδοποιήσετε τα στοιχεία σας σε μία παραγγελία. Δεν μπορούμε να ομαδοποιήσουμε δύο ξεχωριστές παραγγελίες χωριστά, και τα έξοδα αποστολής θα ισχύουν για καθένα από αυτά. Το πακέτο σας θα αποσταλεί με δική σας ευθύνη, αλλά δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία εύθραυστων αντικειμένων. Τα κουτιά είναι αρκετά μεγάλου μεγέθους και τα αντικείμενά σας προστατεύονται σωστά.