Πυροσβεστήρες

Μικρή Περιγραφή

Ο πυροσβεστήρας είναι υποχρεωτικός από τον νόμο και πρέπει να υπάρχει πάντα στο αυτοκίνητο. Μπορεί να ζητηθεί από την αστυνομία ή από το κτέο.

Περιγραφή

Ο τυπικός πυροσβεστήρας αυτοκινήτου είναι 750ml αφρού. Είναι ελληνικής κατασκευής. Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μέχρι να εξαντληθεί όλος ο αφρός. Η διάρκεια του είναι 5 χρόνια. Υπάρχουν και άλλοι πιο μεγάλης χωρητικότητας πυροσβεστήρες σε περίπτωση που πρόκειται για κάποιο φορτηγό.

Υποχρεωτικός από τον νόμο

Διάρκεια ζωής 5 χρόνια

Επαναχρησιμοποιήσιμος

Αφρού

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.