Γρύλοι Ανύψωσης

Περιγραφή

Μηχανικοί και υδραυλικοί γρύλλοι για διαφορετικά βάρη ανύψωσης. 1 τόνος, 2 τόνοι, 3 τόνοι, 5 τόνοι, 10 τόνοι.

Μηχανικοί και υδραυλικοί

1 τόνος, 2 τόνοι, 3, τόνοι, 5 τόνοι, 10 τόνοι

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.