Γιλέκα ανακλαστικά

Μικρή Περιγραφή

Είναι υποχρεωτικά από τον κοκ και πρέπει κάποιος να το φοράει σε περίπτωση που το αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο στο δρόμο βράδυ και βρίσκεται έξω από αυτό.

Περιγραφή

Είναι γιλέκα που έχουν φωσφορούχο κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα για να είναι ορατά κατά την διάρκεια της νύχτας.

Υποχρεωτικό από τον κοκ

Φωσφοριζέ κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.