Δοχεία Βενζίνης

Μικρή Περιγραφή

Είναι απαραίτητα να βρίσκονται στο αυτοκίνητο για την περίπτωση που μείνει κάποιος από βενζίνη.

Περιγραφή

Υπάρχουν σε διάφορες ποιότητες και χωρητικότητες. 5λίτρα, 10 λίτρα, 15 λίτρα, 22λίτρα.

Άριστη ποιότητα

Σε πολλές χωρητικότητες

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.