Μπαταρίες

Μικρή Περιγραφή

Μπαταρίες κλειστού τύπου (maintance free) ευρωπαϊκής προέλευσης (γερμανικές, αυστριακές) άριστης ποιόητας για όλα τα αυτοκίνητα.

Περιγραφή

Μπαταρίες γερμανικές Bosch, αυστριακές Expert και άλλες πάντα ευρωπαϊκής προελεύσεως κλειστού τύπου. Διατίθενται σε μεγάλο εύρος Αμπερωρίων για να καλύψουν όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Από 40Α μέχρι 100Α. Όλες οι μπαταρίες έχουν εγγύηση από 1 μέχρι 2 χρόνια. Με τον θετικό πόλο δεξιά, αριστερά και ιαπωνικού τύπου.

1-2 χρόνια

Σε μεγάλο φάσμα αμπερωρίων

Άριστης ποιότητας

Για όλους τους τύπους αυτοκινήτων

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.